Cenník normohodin

Ponuka služieb pre osobné vozidlá
Typ vozidla Mechanické práce Klampiarske práce Lakovnícke práce
Všetky modely 44,00 € 46,00 € 46,00 €
Elektrické vozidlá 53,50 € 55,00 € 55,00 €
Dacia Servis 5 Plus 35,20 € 46,00 € 46,00 €

Ceny sú uvedené za 1 normohodinu bez DPH.
V Bratislave, dňa: 01.01.2024
Vypracoval: Branislav Kéry

Predáváme vozidlá značiek