Cenník normohodin

Ponuka služieb pre osobné vozidlá
Typ vozidla Mechanické práce Klampiarske práce Lakírnické práce
Renault 35,00 € 36,30 € 36,30 €
Dacia
všetky modely
35,00 € 36,30 € 36,30 €
SERVIS 5+ 28,00 € 36,30 € 36,30 €

Ceny sú uvedené za 1 normohodinu bez DPH.
V Bratislave, dňa: 01.06.2020
Vypracoval: Branislav Kéry

Predáváme vozidlá značiek