Cenník normohodin

Ponuka služieb pre osobné vozidlá
Typ vozidla Mechanické práce Klampiarske práce Lakírnické práce
Renault 29,50 € 30,00 € 30,00 €
Dacia
všetky modely
23,60 € 30,00 € 30,00 €
SERVIS 5+ 23,60 € 30,00 € 30,00 €

Ceny sú uvedené za 1 normohodinu bez DPH.
V Bratislave, dňa: 01.07.2014
Vypracoval: Branislav Kéry

Predáváme vozidlá značiek
Renault Dacia