Cenník servisných služieb

Ponuka služieb pre osobné vozidlá
Typ vozidla Mechanické práce Klampiarske práce Lakovnícke práce
Všetky modely 48,00 € 48,00 € 48,00 €
Elektrické vozidlá 58,00 € 58,00 € 58,00 €
Dacia Servis 5 Plus 38,40 € 48,00 € 48,00 €

Ceny sú uvedené za 1 normohodinu bez DPH.
V Bratislave, dňa: 01.03.2024
Vypracoval: Branislav Kéry

Predáváme vozidlá značiek